Sanolabor

 

Šifra:

Taoasis Baldini FEELFREUDE BIO aroma sprej, 50 ml
Taoasis Baldini FEELFREUDE BIO aroma sprej, 50 ml
Taoasis Baldini FEELFREUDE BIO aroma sprej, 50 ml
Taoasis Baldini FEELFREUDE BIO aroma sprej, 50 ml
Taoasis Baldini FEELFREUDE BIO aroma sprej, 50 ml
    Za povečavo kliknite na sliko

Osvežilec zraka.

Vonj: grenivka in limeta. Občutite radost! Več>>

9,95 €
    V košarico

Izdelka ni na zalogi v spletni trgovini.
Dobava: predvidoma 1 teden.

Podroben opis

Vsebuje 100 % naravna ekološka eterična olja ter eterična olja in alkohol v demeter kvaliteti (87 % demeter kvalitete).

Certifikat: Demeter, BIO

Vsebina: 50 ml 

Navodila

Uporaba: zadostuje, da popršite (1-2 x) v prostoru.

Opozorila

 

Opozorilna beseda: Nevarno

Vsebuje: (R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE),Linalool, Beta-Pinen (BETA-PINENES), Alpha-Pinen (ALPHA-PINENES)

Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila na etiketi.

Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES štev. 1272/2008  

Stavki o nevarnosti:

H225 Vnetljiv aerosol.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P331 NE izzivati bruhanja.

P405 Hraniti zaklenjeno.

Sestava

Vsebuje: (R)-p-Mentha-1,8-dien (LIMONENE),Linalool, Beta-Pinen (BETA-PINENES), Alpha-Pinen (ALPHA-PINENES)

Trenutno je izdelek na zalogi v prodajalnah:

Izdelka ni na zalogi.

Sorodni izdelki

Taoasis Baldini FEELRUHE BIO aroma sprej, 50 ml
Taoasis Baldini FEELRUHE BIO aroma sprej, 50 ml

Osvežilec zraka. Vonj: sivka in pomaranča. 

9,95 €
 
Taoasis Baldini FEELKRAFT BIO aroma sprej, 50 ml
Taoasis Baldini FEELKRAFT BIO aroma sprej, 50 ml

Osvežilec zraka. Vonj: limeta in limonska trava.

9,95 €
 
Balzamični osvežilec zraka z 100% naravnimi eteričnimi olji Flora, 100 ml
Balzamični osvežilec zraka z 100% naravnimi ...

Eterična olja omogočajo lažje dihanje.

14,24 €
 
Shaldan Neo punč osvežilec zraka za avto, dom in pisarno, 80 g
Shaldan Neo punč osvežilec zraka za avto, dom in ...

Vonj po punču, osvežuje do 8 tednov (odvisno od temperature in okolja).

5,99 €
 
Zeta Free električni komplet proti komarjem Flora
Zeta Free električni komplet proti komarjem Flora

Difuzor in polnilo za 45 noči, primerno za sobo velikosti cca 16 m2. 

26,34 €
 
Zeta Free osvežilec zraka polnilo za el. komplet, 25 ml
Zeta Free osvežilec zraka polnilo za el. komplet, ...

Sveža in prijetna aroma, ki se lahko uporablja skozi celo leto. 

17,69 €