Sanolabor

 

Šifra:

Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
Aquatabs tablete za dezinfekcijo vode in razkuževanje površin, 167mg/50 kom
    Za povečavo kliknite na sliko

Tablete za dezinfekcijo vode in delovnih površin Aquatabs 167 mg uporabljamo za čiščenje vode v manjših rezervoarjih, na primer v počitniških prikolicah ali plovilih, na kampiranju, v primeru izrednih razmer, za razkuževanje površin.

Učinkovite so proti cistam (Giardia), bakterijam in virusom, Uničujejo v vodi nastale organizme, ki povzročajo težave z želodcem in diarejo ter naredijo vodo varno za pitje. Več>>

7,50 €
    V košarico

Dobavljivost: Na zalogi v spletni trgovini

Podroben opis

Aquatabs 167 mg so tablete za dezinfekcijo vode in delovnih površin vodilnega proizvajalca Medentech iz Irske. Namenjene so za dezinfekcijo mikrobiološko onesnaženih pitnih vod in so v široki uporabi po vsem svetu, še posebej v Afriki in Aziji, kjer so vodni viri pogosto zelo onesnaženi.

Uporabljajo se na potovanjih, počitnicah, kampiranju,  pri aktivnostih na prostem, v primeru izrednih razmer. Namenjene so splošnemu uporabniku. Tablete vode ne obarvajo in  voda nima spornega okusa. Ne vsebuje joda, je varna za uporabo in je v stabilni obliki ter zapakirana v varno embalažo.

Sama tableta ni za uživanje!

Aktivna snov v tabletah je natrijev dikloroizocianurat NaDCC, ki zagotavlja največjo učinkovitost odstranjevanja mikrobiološkega onesnaženja vode. Učinkovite so proti cistam (Giardia), bakterijam in virusom, tako da je voda varna za pitje, umivanje zob, kuhanje, pranje sadja in zelenjave ter razkuževanje površin. Voda po tretiranju ostane uporabna najmanj dva tedna, če se hrani v zaprti posodi.

 

 

Navodila

Biocide uporabljajte varno in v skladu z navodili za uporabo.

Dodajte ustrezno število tablet in vodo dobro premešajte. V kolikor je vhodna voda motna oziroma onesnažena s sedimenti, jo predhodno prefiltriramo preko goste tkanine. Voda je uporabna za pitje po 30 minutah. Tako pripravljena voda ostane uporabna najmanj dva tedna.

Količina vode (l)

Manj onesnažena

voda*

Bolj onesnažena voda**

40

1

2

80

2

4

160

4

8

240

6

12

320

8

16

* - vodovod, vodnjaki, izviri, vrtine    ** - površinske vode

 Namen

Količina vode (l)

Število tablet

 Dezinfekcija cevi in tankov

10

5

 

20

10

 Gospodinjstvo - površine

1

1

 

2

2

 

5

5

 Zdravstvo - površine

1

2

 

2

4

 

5

10

 Zdravstvo – sterilno - instrumenti

1

10

 Zdravstvo – sterilno -  površine

1

10

Podrobnejši podatki:

Aktivna snov: Natrijev dikloroizocianurat NaDCC

Količina aktivne snovi: 167 mg na tableto

Opozorila: V stiku z vnetljivim materialom NaDCC lahko povzroči požar. V stiku s kislinami se sprošča strupen  plin. Draži oči in dihala. Vsebuje aktivno snov: troklozen natrij 485 g/kg.

Obvestila: Hraniti izven dosega otrok. Posodo hraniti na suhem. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

Namen uporabe: Tablete so namenjene razkuževanju biološko onesnažene pitne vode. Učinkovite so proti cistam (Giardia), bakterijam in virusom, tako da je voda varna za pitje, umivanje zob, kuhanje in pranje sadja ter zelenjave. Voda po tretiranju ostane uporabna najmanj dva tedna, če se hrani v zaprti posodi. Pri redni uporabi dezinficirane vode je potrebno nadzirati nivo klora z reagentnimi trakovi za merjenje vsebnosti klora in pH vrednosti v vodi.

Tretirana voda se ne sme hraniti na soncu in v odprtih posodah; v nasprotnem primeru je potrebno vodo vsakodnevno tretirati in preverjati vsebnost prostega klora in pH vrednost. V primeru stalne uporabe dezinficirane vode priporočamo dodatno filtracijo vode s kvalitetnim filtrom na osnovi monobloka aktivnega oglja.

 

POZOR: Klorove raztopine so jedke in jih ni primerno uporabljati na površinah, ki lahko rjavijo. Poleg tega klorove raztopine dražijo kožo in dihala. Če imate

občutljivo kožo, uporabljajte rokavice ali druge pripomočke za omejitev stika s klorovo raztopino.

Prva pomoč: Stik z očmi: Oči sprati s tekočo vodo tudi pod vekami in poiskati zdravniško pomoč. Vdihavanje: Ponesrečenca odvesti na svež zrak in takoj poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje: Nikoli ne dajte ničesar v usta nezavestni osebi. Ne izzovite bruhanja. Poškodovancu dajte piti vodo, če je možno, tudi nekaj kozarcev mleka. Če pride do bruhanja spontano, držite dihalne poti odprte in dajte piti še več vode. V primeru zaužitja tablete poiščite zdravniško pomoč in pokažite etiketo ali embalažo.

Shranjevanje: Hranite le v originalni posodi, na suhem in hladnem mestu, kjer temperature ne presegajo 25oC. Posode naj bodo tesno zaprte in hranjene ločeno od nezdružljivih materialov. Shranjujte ločeno od vode.

Odstranjevanje: Tablete, ki jim je je potekel rok uporabnosti in kontaminirano embalažo oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

 

 

Opozorila

Pozor. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. Vsebuje: troclosene sodium. Ne vdihavati prahu/dima. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. Prestreči razlito tekočino. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. Vsebuje aktivno snov: troklozen natrij 485g/kg

Sestava

Aktivna snov: Natrijev dikloroizocianurat NaDCC

Količina aktivne snovi: 167 mg na tableto (troklozen natrij 485g/kg)

Trenutno je izdelek na zalogi v prodajalnah:

Izdelka ni na zalogi.

Sorodni izdelki

Tablete za dezinfekcijo vode Aquatabs, 50 kom/8,5 mg
Tablete za dezinfekcijo vode Aquatabs, 50 kom/8,5 ...

Tablete Aquatabs 8,5 mg so namenjene za dezinfekcijo manjših količin vode, predvsem na potovanjih, počitnicah, kampiranju, pri aktivnostih na prostem, v primeru izrednih razmer.

Uničujejo v vodi nastale organizme, ki povzročajo težave z želodcem in diarejo ter naredijo vodo varno za pitje.

6,10 €
 
Septi Con razkužilo za roke, 200 ml
Septi Con razkužilo za roke, 200 ml

SeptiCon je tekoče alkoholno razkužilo, ki vsebuje 70% alkohola in je primerno za higiensko dezinfekcijo rok.

4,99 €
 
 Kompresa alkoholna Senso Protect velika 90 x 110 mm, 100 kom
Kompresa alkoholna Senso Protect velika 90 x 110 ...

Alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože, prepojene z 70% izopropanola.
 

6,05 €
 
Septi Con razkužilo za roke z dozatorjem, 500 ml
Septi Con razkužilo za roke z dozatorjem, 500 ml

SeptiCon je tekoče alkoholno razkužilo, ki vsebuje 70% alkohola in je primerno za higiensko dezinfekcijo rok.

10,20 €
 
Septi Con razkužilo za površine, 1000 ml
Septi Con razkužilo za površine, 1000 ml

Tekoče alkoholno razkužilo vsebuje 70% alkohola in je primerno za dezinfekcijo vseh vrst trdih površin. Primeren je za uporabo tako doma kakor tudi v službi in na javnih površinah.

14,99 €